rd

RADOSŁAW DYKI

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Locus Lege

ul. Świerkowa 38/3, 81-526 Gdynia Orłowo

tel:       +48 58 711 68 68

www:   www.locuslege.pl

e-mail: dyki@locuslege.pl


Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem wpisu GD/1918.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Autor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wydanego przez Wydawnictwo ODDK z Gdańska.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczął w 2010 r. Prowadzi działalność w ramach Kancelarii Prawnej Locus Lege w Gdyni Orłowie.

Prowadzi zarówno obsługę przedsiębiorców jak i doradza osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego (sporządzanie i analiza umów, odstąpienie od umowy, zwrot należności i naprawienie szkody, nieruchomości), prawa handlowego (transakcje handlowe, spory pomiędzy przedsiębiorcami, odpowiedzialność członków zarządu sp. zo.o. na podstawie art. 299 KSH) a także prawa podatkowego (doradztwo, rozliczenia podatkowe).
Szczególną skuteczność osiąga w obszarze windykacji należności, doradztwa przy prowadzeniu spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych.
Reprezentuje Klientów także w sprawach z zakresu prawa pracy (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbing w pracy, sprawy o zapłatę należności ze stosunku pracy), prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku byłych małżonków, władza rodzicielska) i prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie).

Wysokość wynagrodzenia jak i sposób płatności są ustalane z każdym Klientem indywidualnie i zależą od zakresu udzielanej pomocy prawnej oraz stopnia skomplikowania sprawy.